ที่ตั้ง

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

1/17    ม.4  ต.ยี่งอ  อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส  96180