นพ.อดุลย์ เร็งมา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โทรศัพท์ : 073-709609